En aktiv landboforening

Som forening arbejder vi for landbrugets sag og det gode liv på landet . Og så er vi medlem af landbrugets hovedorganisation Landbrug og Fødevarer.

Ud over at drive rådgivnings- og servicevirksomhed arbejder vi i Østdansk Landboforening også på den politiske bane. Her arbejder vi for landbrugets sag og det gode liv på landet – lokalt såvel som nationalt. Der skal bl.a. gennem vores medlemskab i Landbrug og Fødevarer.

Desuden administrerer vi en indkøbs- og finansieringsforening samt nogle fonde og legater, som du kan ansøge (kontakt os for mere information).

Østdansk Landboforening har også et kulturudvalg og et radioudvalg. Det betyder, at vi tilbyder kulturelle oplevelser for alle medlemmer, og producerer en ugentlig udsendelse i Radio Østsjælland.

Vores medlemmer er vigtige

Østdansk Landboforening er ejet af mere end 400 medlemmer, som hovedsageligt er landmænd fra det øst- og sydsjællandske område.

Medlemmerne er et vigtigt aktiv for foreningen, og uanset om du driver landbrug på fuld tid, deltid eller hobbyplan, kan du også blive medlem. På den måde bakker du op om det landbrugsfaglige udviklingsarbejde og den samlede ehvervspolitiske indsats.Når du er medlem, opnår du desuden adgang til indkøbsfordele og rabataftaler.

For dig der er medlem, arrangerer foreningen også medlemsmøder – eksempelvis med invitation til politisk debat.

Læs mere om medlemskab

Navneskifte

Foreningen hed tidligere Syd- Østsjællands Landboforening, men skiftede navn til Østdansk Landboforening den 19. marts 2014.