Skilsmisse & bodeling

En skilsmisse er ofte meget følelsesladet, og når det kommer til deling af fælleseje, kan det være svært at tænke rationelt. 

Skal I skilles ? Vi kan bistå ved deling og udarbejdelse af bodelingsaftale samt evt. tinglysning.  

Kontakt