Forsøg der giver ny viden

I Østdansk Landboforening administrerer og udfører vi landsforsøg og egne forsøg, som for dig som planteavler, kan give en ny viden, samt et visuelt billede af bl.a. sortsforskelle.

Observationer og resultater indgår både i vores rådgivning til dig, de årlige markvandringer og landsforsøgene.

Forsøgene udføres i vores forsøgsmark, som ligger i Karise, samt ude hos landmænd i lokalområdet.
I forbindelse med forsøgene hos landmændene, da finder vi de forhold vi søger til specifikke forsøg med fx ukrudt, svampe og frøgræs.

En del af landsforsøgene

Afdelingen for sortsafprøvninger, Tystofte, har hvert år observationsparceller med ca. 200 forskellige sorter af vår og vintersæd i vores forsøgsmark i Karise.
I observationsparcellerne tilmeldes registreringer af sygdomme og dyrkningsegenskaber, som bliver formidlet til dig gennem registreringsnettet, der er tilgængeligt på internettet.

Resultaterne samles og udgives i to beretninger

Alle forsøgsafdelingens resultater og faglige vurderinger indgår i vores rådgivning og samles i en årlig beretning.

Resultaterne for de landsforsøg vi har udført, bliver også samlet i en beretning sammen med resten af hele landets landsforsøg. Beretningen hedder ”Oversigt over landsforsøgene” og udkommer en gang årligt.

Det praktiske arbejde i forsøgsmarken

Meget af det praktiske markarbejde foregår manuelt, grundet de små forsøgsparceller. Det er vigtigt at redskaberne passer til vores parcelstørrelser. Fx foregår sprøjtningen med en 2-3 meter sprøjte på cykelhjul, vi har en gødningsspreder på 1,5 m og en såmaskine på 2,5 m. Ens for flere af redskaberne er, at de bliver manuelt skubbet og betjent. Forsøgene høstes typisk med en forsøgsmejetærsker, hvor der er monteret prøveudtager og vægt.

Grundgødning, grundsprøjtning, såning og jordbearbejdning varetages typisk i samarbejde med maskinstation eller lokal landmand.

Kontakt