Få styr på
detaljerne i din handel?

Handlens papirsager er vigtige og her bør du ikke gå på kompromis med kvaliteten.

Der er så mange detaljer, som hurtigt kan blive glemt. Derfor giver det ofte anledning til tvivlsspørgsmål og tvister, når en ejendomshandel er aftalt ved et hurtigt møde eller på ufuldstændigt grundlag.

Vi sørger for, at der er styr på papirsagerne og din ejendomshandel fra A-Z. Det gælder uanset om du er sælger eller køber.

Købsaftale

I enhver handel bør der være en købsaftale. Vi sørger for at alle relevante vilkår og aftaler kommer med i netop din aftale, uanset om det er køb af ejendom, traktor, hest eller bil.

Udarbejdelse af skøde

Skøder laver vi, uanset hvilken type ejendomshandel du har – dvs. parcelhus, lejlighed, sommerhus, arealoverførsler, erhverv mv.

Men husk at købsaftalen er vigtig at lave forud – det er her alle aftaler skal med.

Generationsskifte, familiehandel

Der er mange følelsesmæssige overvejelser for både køber og sælger forud for et generationsskifte. Der er også mange beslutninger og muligheder, som skal vendes godt og grundigt.

Hvordan det gøres bedst i netop jeres situation, skal drøftes nøje. Der er eksempelvis mulighed for, at handle til 85 % af den offentlige vurdering – men er det en god idé i jeres tilfælde og er der andre i familien, som også skal tilgodeses fx. ved arveret?