Testamente

Hvordan er det nu med arv og testamente? Og hvornår er det relevant for dig? 

Vi rådgiver om og laver dit testamente. 

Har du et testamente i forvejen hjælper vi dig gratis med at tjekke, om testamentet stadig stemmer overens med dine ønsker. Måske er situationen en anden nu, end den var, dengang det blev lavet? 

Hvornår skal du lave et testamente? 

Hvis du kan sige ja til bare en af de nedenfor nævnte påstande, bør du få lavet et testamente. 

 • Jeg er samlevende uden børn 
 • Jeg er samlevende med børn, enten mine, dine eller vores 
 • Jeg er alene og uden børn 
 • Jeg er gift og vi har børn 
 • Jeg er gift og vi har ikke børn 
 • Jeg er gift og en af os har børn fra tidligere forhold 
 • Jeg, vi eller den anden har særeje 
 • Jeg, vi eller den anden har selvstændig virksomhed 
 • En af os har gæld 
 • Min arv skal være modtagers særeje 
 • Mine ejendele skal gå til en fond eller forening 
 • Mine børnebørn skal arve mig, for mine børn har nok selv, og det sparer boafgift 
 • Jeg /vi har et gammelt testamente, der bør tjekkes – set i lyset af den gældende arvelov 

I testamenter kan man i øvrigt bl.a. bestemme, at arven skal være et særeje af nærmere bestemt type for modtageren, at en bestemt skal have fortrinsret til fx ejendommen, hvem der skal arve hvis ens livsarvinger dør før det fyldte 18. år og er uden ægtefælle og uden børn, hvem der skal forsørge dine umyndige børn og være værge for dem (et børnetestamente), hvem der skal have dit indbo mm.

Kontakt