Kend dit budget og dine nøgletal og stå stærkere

Omverdenen stiller krav om indsigt i din økonomi og evne til at lede virksomheden. Her er det at budget, årsrapport og nøgletal kommer ind i billedet.

Alle leder deres virksomhed forskelligt, og der er ikke kun én rigtig måde at gøre det på. Men det er vigtigt, at du kan dokumentere dine evner, og hvorfor ikke samtidig hente inspiration i det kommende budget til dine strategiske valg? Her kan du nemlig se, hvor det er oplagt at prioritere indsatsen!

Kend dit udgangspunkt

Årsrapporten afspejler de faktiske forhold og leverer overblikket, når det handler om økonomien i din virksomhed. Det er med andre ord det regnskab, som både du og dine finansielle samarbejdspartnere bør have størst interesse i.

Desuden er årsrapporten, sammen med en benchmarkingrapport og tilhørende driftgrensanalyse, suverænt det bedste udgangspunkt for udregning af de nøgletal, som giver dig et godt beslutningsgrundlag for næste og de kommende års budget.

Hvad bringer fremtiden?

Mange banker og kreditforeninger stiller ofte krav om at se både kortsigtede og langsigtede budgetter. De vil også gerne have dokumentation for, at du er den rigtige at låne deres penge ud til. Benchmarking fremhæver dine stærke sider i forhold til andre i branchen og viser, hvor der er behov for ekstra fokus.

Kontakt