Bestyrelsen

Henrik Nordgaard

Henrik Nordgaard

Formand

 • Roskilde Dyrskue
 • Østlige Øer, ØØ
 • Næstved Erhvervsråd
 • Stevns Landboforenings Fond
 • Anders Larsen & Hustrus Mindefond
 • Næstved Erhversforening
 • L&F, iflg. vedtægter
Peter Rasmussen

Peter Rasmussen

Næstformand

 • Indkøbs- og Finansieringsforeningen
 • Repræsentantskabet for planteproduktion
 • Vordingborg Erhvervsråd
 • Grønt råd Vordingborg
Palle Tærsker

Palle Tærsker

Bestyrelsesmedlem

 • Regionsudvalget for Gris Øst
 • Åbent Landbrug
 • Vordingborg Erhvervsråd
 • Vordingborg Vandløbsråd
 • Koordinationsudvalget for grundvandsbeskyttelse i Vordingborg
Henrik Lennert Jensen

Henrik Lennert Jensen

Bestyrelsesmedlem

 • LandboUngdom
 • Vordingborg Vandløbsråd
 • Vikarudvalg Sy
 • Indkøbs- og Finansieringsforening
 • Deltidsudvalg
 • Anders Larsen & Hustrus Mindefond
 • Koordinationsudvalget for grundvandsbeskyttelse i Vordingborg
 • Store Frødag
Michael Madsen

Michael Madsen

Bestyrelsesmedlem

 • Koordinationsudvalget for grundvandsbeskyttelse i Vordingborg
 • Indkøbs- og Finansieringsforening
 • Grønt Råd Vordingborg
 • Deltidsudvalg
 • Vikarudvalg Syd
Martin Lyder Andersen

Martin Lyder Andersen

Bestyrelsesmedlem

 • Radioudvalg
 • Indkøbs- og Finansieringsforeningen
 • Vordingborg Vandløbsråd
 • Repræsentantskabet for planteproduktion
 • Store Frødag
Robert Bigum Hansen

Robert Bigum Hansen

Bestyrelsesmedlem

 • Børn & Dyr
 • 4H
 • Regionsudvalget for Kvæg Øst
Kaj Munck

Kaj Munck

Bestyrelsesmedlem

 • Vært på radioprogrammet grøn hverdag
 • Radioudvalg
 • Faxe Vandløbsråd
 • Businiss Faxe
 • Region Gris Øst
 • Stevns Erhvervsforening
Zwanita Reinders

Zwanita Reinders

Medarbejderrepræsentant