EU-støtte

EU-tilskud, hektarstøtte, fællesskema, grundbetaling, EU-ansøgning og hvad vi nu ellers får brugt af navne i hverdagen, er alle betegnelser for den tilskudsmulighed der er til landbrugsjord.

Det kan være en kompliceret sag at få sendt et fællesskema ind og søge om tilskud, da der er mange regler, at være opmærksom på. Dertil kommer en jævnlig ændring af disse regler, så det er vigtigt at være opdateret.

Hele samfundet kigger i en grønnere retning og det ses også i tilskudsmulighederne. I 2023, er der f.eks. mulighed for at bevare grundbetaling til arealer, der ikke fortsættes i traditionel landbrugsdrift.

Så ejer du mere end 2 hektar landbrugsjord, så tag endelig fat i os og hør mere om dine muligheder.

Kontakt