Er tiden inde til et generationsskifte?

Der er mange følelsesmæssige overvejelser forbundet med et generationsskifte. Der er også mange beslutninger og muligheder, som skal overvejes grundigt.

Generationsskifte kan ske indenfor familien eller til eksempelvis en medarbejder. Hvordan det gøres bedst i netop jeres situation, skal drøftes nøje.  

Skattemæssigt, økonomisk og juridisk er din rådgiver uundværlig i processen. Også Familiejuraen skal overvejes for både sælger og købers vedkommende.

Vi er eksperter i generationsskifte, og ser på helheden af din bedrift og din familie, så kontakt os for yderligere information og bistand.  

Kontakt