Skelforretning

Står du i en tvist omkring skellets beliggenhed – vi står klar til at hjælpe dig.

En skelforretning er en tvist der munder ud i forlig eller afgørelse om skellet mellem 2 ejendomme hvor parterne ikke er enige om skellets beliggenhed. Afgørelsen kan tage stilling til evt. hævd.   

Hvis 2 naboer ikke er enige om skellets placering og ikke kan finde skelmarkører, kan en landmåler hjælpe. Hvis man stadig ikke kan blive enige gennemføres en egentlig skelforretning. Den afgørelse vil kunne indbringes for domstolene.  

Det er en rigtig god idé at købe juridisk bistand til en sådan sag, selvom der også er en landmåler på.   

Det er omkostningstungt – det kan hurtigt koste mellem 50-200.000 kr., så forinden du går i gang med en skelforretning, skal du tjekke din retshjælp om den dækker det.  

Det er advokaten der søger retshjælp – så at købe juridisk bistand er hurtigt tjent ind igen på dækning af landmåleromkostningen samt at retshjælpen også dækker advokaten.  

Vi har stor erfaring i at bistå ved skelforretninger, ved forligsløsninger og ved retssagerne. 

Kontakt