Dødsbo & arv

Når et familiemedlem dør, er der meget at tage stilling til, hvis du er nærmeste pårørende. Og måske har du ikke stået i situationen før. 

I dødsbo skal der tages stilling til alt det praktiske omkring dødsfaldet, men herudover skal der også tages stilling til, hvorledes boet skal behandles. Der går ganske kort fra dødsfaldet, indtil der kommer en henvendelse fra skifteretten i de efterladtes e-Boks.  

Umiddelbart efter dødsfaldet lukkes afdødes bankkonti, MitID spærres og adgangen til afdødes elektroniske post lukkes. Adgangen hertil genåbnes først når, der er truffet afgørelse om boets behandlingsform, således at skifteretten kan udstede en skifteretsattest. Behandlingsformen kan fx være privat skifte eller uskiftet bo. Selv om et uskiftet bo ofte overvejes som den mest enkle løsning, er det ikke altid tilfældet. Afdødes formue- og skattemæssige forhold bevirker af og til, at den bedste skattemæssige løsning vil være at vælge at gennemføre et dødsboskifte. 

Vi rådgiver om arveretlige forhold, og hjælper dig med behandling af dødsboet fra A-Z. 

Kontakt os for at høre om mulighederne indenfor dødsbobehandling samt frister og priser. Du bestemmer selv vores andel i arbejdet og dermed salærets størrelse. 

Kontakt