Fonde & legater

Anders Larsen og Hustrus Mindefond

Legatets formål er:

At give gaver til ædruelige unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af eksisterende bedrift, herunder bl.a. dækning af rejseomkostninger i forbindelse med videreuddannelse samt dækning af omkostninger til etablering/udvidelse – budget mv.

Ansøgning stiles til formanden for Østdansk Landboforening, Ole Elbæk, C/O Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede, mail@ostdansk.dk

Stevns Landboforenings Fond

Fondens formål er,

  • at sikre og støtte det landbrugsfaglige arbejde, som primært foregår og etableres i Stevns Landboforenings geografiske område eller som sekundært foregår eller etableres i samarbejde med andre geografiske områder,
  • at sikre og støtte de funktioner indenfor landbrugserhvervet, som muliggør udvidet rådgivning og service til gavn for den enkelte landmand,
  • at støtte samfundsmæssige formål fortrinsvis med relation til landbruget i videste forstand.

Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn, efter eller uden ansøgning.

Ansøgning stiles til formanden for Stevns Landboforenings Fond, Ole Elbæk, C/O Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede, mail@ostdansk.dk

Mortensens & Røttings Fonds legat til unge landmænd

Formål:

Økonomisk støtte til unge landmænd til videreuddannelse, videreudvikling, forskning og udlandsrejser med samme formål.

Ansøgningskriterier:

Legaterne er af varierende størrelse, minimum kr. 10.000,00. Legaterne udbetales i henhold til fundatsen til flittige og ordentlige unge landmænd på Sjælland, Lolland, Falster, Fyn og øerne. Ansøgere fra det tidligere Storstrøms Amt, nu følgende kommuner: Næstved, Faxe, Vordingborg, Stevns, Lolland og Guldborgsund har fortrinsret til uddelinger fra fonden.

Det er således et krav, at ansøgeren er færdiguddannet landmand.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2023.

Ansøgningen skal indeholde redegørelse og regnskab for behov og anvendelse af legatet samt vedlagt eksamensbevis. Der findes ikke ansøgningsskema.

Administrator:

Ansøgningen sendes til formanden for fonden:

Advokat Lotte Hebel Andersen
Advokatfirmaet Svendsen
Jernbanegade 24
4690 Haslev

eller pr. mail til fondens sekretær Heidi Hansen, hh@advokatfirmaet-svendsen.dk

Legatbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Legatsøgningen er nem og effektiv. Søgemaskinen er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Legatbogen kan besøger her.