Fonde & legater

Anders Larsen og Hustrus Mindefond

Legatets formål er:

At give gaver til ædruelige unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af eksisterende bedrift, herunder bl.a. dækning af rejseomkostninger i forbindelse med videreuddannelse samt dækning af omkostninger til etablering/udvidelse – budget mv.

Ansøgning stiles til formanden for Østdansk Landboforening, Henrik Nordgaard, C/O Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede, mail@ostdansk.dk

Stevns Landboforenings Fond

Fondens formål er,

  • at sikre og støtte det landbrugsfaglige arbejde, som primært foregår og etableres i Stevns Landboforenings geografiske område eller som sekundært foregår eller etableres i samarbejde med andre geografiske områder,
  • at sikre og støtte de funktioner indenfor landbrugserhvervet, som muliggør udvidet rådgivning og service til gavn for den enkelte landmand,
  • at støtte samfundsmæssige formål fortrinsvis med relation til landbruget i videste forstand.

Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn, efter eller uden ansøgning.

Ansøgning stiles til formanden for Stevns Landboforenings Fond, Henrik Nordgaard, C/O Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede, mail@ostdansk.dk

Mortensens & Røttings Fonds legat til unge landmænd

Formål:

Økonomisk støtte til unge landmænd til videreuddannelse, videreudvikling, forskning og udlandsrejser med samme formål.

Ansøgningskriterier:

Legaterne er af varierende størrelse, minimum kr. 10.000,00. Legaterne udbetales i henhold til fundatsen til flittige og ordentlige unge landmænd på Sjælland, Lolland, Falster, Fyn og øerne. Ansøgere fra det tidligere Storstrøms Amt, nu følgende kommuner: Næstved, Faxe, Vordingborg, Stevns, Lolland og Guldborgsund har fortrinsret til uddelinger fra fonden.

Det er således et krav, at ansøgeren er færdiguddannet landmand.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2024.

Ansøgningen skal indeholde redegørelse og regnskab for behov og anvendelse af legatet samt vedlagt eksamensbevis. Der findes ikke ansøgningsskema.

Administrator:

Ansøgningen sendes til formanden for fonden:

Advokat Lotte Hebel Andersen
Advokatfirmaet Svendsen
Jernbanegade 24
4690 Haslev

eller pr. mail til fondens sekretær Heidi Hansen, hh@advokatfirmaet-svendsen.dk

Legatbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Legatsøgningen er nem og effektiv. Søgemaskinen er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Legatbogen kan besøger her.

Fundraising.how

Virksomheden Fundraising.how har siden 2014 hjulpet studerende inden for landbrugsfaglige områder, landmænd og landbrugsvirksomheder med legatsøgning. Via hjemmesiden kan du modtage vejledning samt få skræddersyet en legatliste til din landbrugsmæssige profil. Dertil kan du finde inspiration i hjemmesidens store artikeldatabase.