Årsrapport

Vil du have det bedste overblik over virksomhedens økonomi – få lavet en årsrapport.

Skatteregnskabet laves med henblik på at opgøre skatten korrekt i henhold til de konkrete regler, og sigter således ikke mod at give dig virksomhedens driftsresultat. Et driftsresultat finder vi i årsrapporten.

Dit skatteregnskab udarbejdes efter virksomhedens bogføring, og optimeres sammen med dine øvrige indkomster efter reglerne i skattelovgivningen og anden relevant lovgivning. En årsrapport skal vise et retvisende billede af virksomhedens økonomiske forhold, herunder virksomhedens værdier i form af f.eks. jord, maskiner, bygninger og tilgodehavender. Årsrapporten fortæller desuden om virksomhedens forpligtelser i form af gæld til f.eks. realkreditinstitut, bank, leverandører og skat. Årsrapporten er derfor velegnet som grundlag til at træffe beslutninger. Det er ikke obligatorisk for enkeltmandsvirksomheder at udarbejde en årsrapport, men ved at lave en årsrapport, øges værdien af regnskabet væsentligt overfor bl.a. banken.

”Hvad kan jeg bruge årsrapporten til ”

  • Årsrapporten viser på en overskuelig måde virksomhedens resultat, og hvordan det er opnået. Det giver et godt overblik over de forskellige indtægter og omkostninger. Beholdninger på dit korn som ligger på lager, vil i årsrapporten altid tages med til markedsværdien, og derfor påvirker dit driftsresultat i årsrapporten.
  • Årsrapporten indeholder en balance, hvor du på en overskuelig måde kan se, hvad du har af værdier (jord, bygninger, maskiner, mm) og gæld (diverse lån til realkredit, bank og andre skyldige poster). Din egenkapital vil også fremgå af balancen. Egenkapitalen indeholder også overslag over den udskudte skat.
  • Du kan opnå fordele, hvis du afleverer en årsrapport i banken. De ekstra oplysninger er til gavn for dine lånevilkår og kreditværdighed. Det betyder noget for din bankrente og bidragssats.
  • Når du hvert år får lavet en årsrapport, vil du ikke kunne undvære den kilde til vigtig information. Du finder ud af, hvor du tjener penge, og hvor du ikke tjener penge i din virksomhed. Du får også overblik over udviklingen i din virksomhed.
  • Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, hvori du kan forklare læseren/banken, hvorledes det er gået i regnskabsåret, og hvordan du forventer det kommende år vil gå. Det giver mulighed for at give en forklaring på afvigelser i årsrapporten.
    • Du kan få lavet yderligere analyser f.eks.: Betaler jeg den rigtige bidragssats? Der kan nemt opstilles en udbytteoversigt på baggrund af din årsrapport. Dine udbytter fortæller dig måske, hvor du evt. kunne bruge sparring fra din planteavlskonsulent – hvor ligger jeg i forhold til sammenlignelige bedrifter?
    • Betaler jeg rimelig rente på kassekreditten?
  • Med en årsrapport i hånden, kan du tage begrundede, og dermed bedre beslutninger for fremtiden. Årsrapporten giver også et godt udgangspunkt til udarbejdelsen af et budget.

Når du får lavet skatteregnskab hos os, er alle tallene inde i systemet, og udarbejdelse af en årsrapport er en overskuelig opgave, som vil give dig masser af informationer samt et bedre beslutningsgrundlag for fremtiden.

Kontakt