Når landmandens strategiproces lykkes

Når landmandens strategiproces lykkes Landbruget gennemlever en strukturel udvikling, som medfører en stigende kompleksitet, både i det generelle landbrugserhverv og på den enkelte bedrift. Udviklingen stiller øgede krav til landmandens ledelseskompetencer. En ny rapport fastslår, at landmændenes strategiplaner kalder på ledelse. Det er generelt kendt,…

Læs hele nyheden

Landbrugspakken skaber vækst i hele Danmark

Landbrugspakken skaber vækst i hele Danmark Med den netop fremsatte vækstpakke for landbruget sikrer et flertal på Christiansborg mere end 6000 danske arbejdspladser. Ifølge erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer skaber pakken mulighed for vækst i erhvervet og øget eksport. Pakken er vedtaget af de borgerlige partier…

Læs hele nyheden

Nyt nummer af bladet Vi gi´r dig råd

Nyt nummer af bladet Vi gi´r dig råd Nr. 4 2015 I dette nummer kan du blandt andet læse om: Tema om tildeling af mere kvælstof ◦Mere kvælstof er tiltrængt hos Steen Kend dit kvælstofbehov med N-min Mere kvælstof betyder kroner på bundlinjen Hvad ser…

Læs hele nyheden

Friplads 2016 – ansøgning og efterregulering

Friplads 2016 – ansøgning og efterregulering Vær opmærksom på ikke at sætte forskudsregistreringen for højt i 2016, hvis du vil ansøge om friplads. Der kan være risiko for at selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan få en efterregulering i 2017. Fra 2016 indføres der nye regler om…

Læs hele nyheden

Sådan forløber udbetalingen af arealstøtte

Sådan forløber udbetalingen af arealstøtte Mere end 93 procent af alle landmænd, der har søgt om grundbetaling, modtager fra den 2. december og i de kommende uger årets grundbetaling og grønne støtte. Det sker på trods af et år, der har været præget af reformer…

Læs hele nyheden

Budskaberne fra planteavlsmødet

Budskaberne fra planteavlsmødet Ved tirsdagens to planteavlsmøder deltog i alt ca. 100 landmænd, som både fik en status på problematikken omkring forekomsten af havrerødsot i 2015, information om muligheder og udfordringer vedrørende efterafgrøder, love og regler omkring transport af farligt gods i markbruget samt sidste…

Læs hele nyheden