Landbrugsjord til salg

Salg af landbrugsjord fra Grængebjergvej 9, Sneslev, 4250 Fuglebjerg ved udbud.

Salg af landbrugsjord fra Grængebjergvej 9, Sneslev, 4250 Fuglebjerg ved udbud.

Der er tale om 47 ha agerjord.  Arealet ligger i et samlet stykke med en god arrondering.

Tilbud indgives skriftligt senest 3/1-2024 kl. 12.00 til Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle.

Udbudsmateriale kan indhentes ved henvendelse til:

Rigmor Christensen

Advokatsekretær

tlf. 5679 1904 (direkte) | 3053 6742 (mobil) | rc@ostdansk.dk