Landbrugsjord til salg

Salg af landbrugsjord fra Blangslevvej 10, 4700 Næstved ved udbud.

Salg af landbrugsjord fra Blangslevvej 10, 4700 Næstved ved udbud.

Arealet er bestående af hele matr.nr. 3i, som udgør ca. 27,6 ha. Arealet kan overføres til købers ejendom, hvis regler om afstand kan overholdes, eller det kan udstykkes som landbrugsejendom uden beboelse.

Tilbud indgives skriftligt senest d. 9/1-2024 kl. 12.00 til Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle.

Udbudsmateriale kan indhentes ved henvendelse til:

Rigmor Christensen

Advokatsekretær

tlf. 5679 1904 (direkte) | 3053 6742 (mobil) | rc@ostdansk.dk